event_yeu_con_thong_thai

event_yeu_con_thong_thai

Yêu con thông thái

Đặng Khánh Ly

Yêu con thông thái

Em tình cảm và biết thể hiện chứ không giấu kín, biết yêu thương và chia sẻ! Em không phải là cô bé giỏi xuất sắc trong học tập kiến thức ở trên sách vở và nhà trường nhưng với mẹ, em là một cô học trò vô cùng đáng yêu và tuyệt vời! Em tự lập vì biết chia sẻ với mẹ, em tự làm thật nhiều việc trong tâm trạng vui vẻ khiến mẹ hạnh phúc vô cùng!

2e182ae1-24fc-4d43-a279-38f1b09b1b35-1622255967-width1000height1000.jpeg

42a1a1d9-d21e-49c8-8220-d8a1701ca46b-1622255967-width1000height1000.jpeg

Yêu con thông thái   lượt thích

Yêu con thông thái chia sẻ