event_yeu_con_thong_thai
event_yeu_con_thong_thai
Gửi bài ngay Đăng nhập
Cùng con khôn lớn mỗi ngày

Bùi Thị Hồng

Cùng con khôn lớn mỗi ngày

Làm mẹ là một thiên chức vô cùng to lớn con à. Mẹ cảm thấy tuyệt vời biết bao khi con đã đến bên mẹ. Mỗi ngày thấy con mạnh khỏe khôn lớn mẹ hạnh phúc biết bao. Luôn mạnh khỏe nhé cô gái của mẹ

Em mặc áo tết nè

Con hơi nhăn nhưng vẫn dễ thương

Biểu cảm dễ thương nè

78   lượt thích

Yêu con thông thái chia sẻ